Zarząd MKHKR

Zarząd

  • Mirosław Duda – prezes zarządu (tel. 609 315 968)
  • mgr Magdalena Goryca – wiceprezes zarządu
  • Marcin Młynarczyk – skarbnik

Komisja Rewizyjna

  • Marek Wójtowicz
  • Wojciech Zagata
  • Mateusz Banaś